Idézetek a Bibliából 1.

 • Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz.
  Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat.
  Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod.
  Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram!
  Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet.
  Csodálatos előttem e tudás, magasságos, nem érthetem azt.
  Hová menjek a te lelked elől és a te orcád elől hova fussak?
  Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy.
  Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék:
  Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem.