Bölcsességek: Sumér és Akkád 4

sumer

 • A hús – hús. A vér – vér. A másik – másik. És az idegen is mindig idegen.
 • A királynak szánt adó – a főpohárnok haszna.
 • A barátság felbomlik, az üzlet örökre szól.
 • Amely kutya átall benn lakni a házban, rácsok mögé kerül, hideg kövön alszik!
 • A szemfényvesztő jobbra-balra kacsint, törvényt ha tesznek, a bírót becsapja – ám Samast ő se vezetheti félre!
 • Született ember még nem jutott örökkévalóságra, elpusztul a halandó, minden milyével egyetemben.
 • Távoztasd el szíved rossz álmait, keserűséget, panaszt messze űzz; keserűség, panasz álmot fogan, és az álom megrontja szívedet. Szabad szívedet ne béklyózza gond-bú, tested, orcád nevessen!
 • Bölcsességek: Sumér és Akkád 3

  • Elmégy és elveszed az ellenség földjét – eljön az ellenség és elveszi a te földedet.
  • Akit szeretsz, annak igáját is húzod.
  • Gyürkőzz neki – isten is megsegít.
  • Ha rosszat teszel barátoddal, mit cselekszel majd ellenségeddel?
  • Nem dárda, nem fal, nem zár, nem vagyon – csak isten óv meg a veszedelemtől.
  • Az okos egyszerű vászonnal födi be magát, az ostoba pompázó köpenybe öltözik.
  • Legyen urad, legyen királyod – de a főnöködtől féljél!
  • Ha férje-ura tehetetlen – bizony, csak szolgáló az asszony!
  • Szavam megkülönböztet az emberektől – szavam az emberek közé sorol.
  • A tél gonosz. Értelme csak a nyárnak van.

  Bölcsességek: Sumér és Akkád 2

  akkád

  • Soha ne járj a rosszak tanácsán!
  • Kenyeret szelj az éhezőnek, bort tölts a szomjúhozónak, a szűkölködőt fölruházzad, tiszteld az alamizsna-kérőt –
   ott fönn az isten, istene, örvend, Samas örvend – jóval fizet a jóért!
  • Segíts a segítséget-kérőn, tégy jót mindig-örökké!
  • Szolgáidat túlságosan meg ne terheld!
  • Feleségül örömlányt el ne végy – ezerszámra volt szeretője; papnőt se végy – istenére ügyel csak; szajhát se – bárkivel bujálkodik; mindezek csupán bajt hoznak fejedre!
  • Nyelvedre béklyót rakj, szádra lakatot tégy: a felrobogó szókat tanuld meg visszafogni! Sok hirtelen beszédet örömest visszaszívnál – csakhogy lyukas diót ér a kései okosság!
  • Régi példaszó mondja Neked is át kell menned az alvilág folyóján.
  • Hogy nyugodt alvásod legyen, pontosan végezd a dolgodat!
  • Az erős munkája bérét, a gyönge gyermekei árát eszi meg.
  • Cifrán öltözik, a köszönést se fogadja – nagyon jól mehet már a sora!

  Bölcsességek: Sumér és Akkád

  • Kevés szóval élj: ne fecsegj összevissza!
  • Részrehajló embertől sose kérj tanácsot!
  • Nem érsz célt, ha ügyedet kicsinyíted!
  • Ha bölcs vagy, ésszel élj, jól sáfárkodj a szóval, okkal nyisd föl a szád, óvatosan beszélj –
   igéidet úgy mérd, mint drágaköveket, melyeknek értéket épp ritkaságuk ád!
  • Sértőt, gyalázkodót messzire elkerülj, s magad se szólj soha félvállról senkihez!
  • Maga fejére hoz az szégyent, aki sokat fecseg!
  • Perlekedők közé soha ne vegyülj, környékét is kerüld el a veszekedésnek!
   Civódásukban bírájukká tesznek, viszályukban tanúként megidéznek!
  • Ne tégy rosszat ellenségeddel!
  • Rossz tett helyébe jót cselekedjél!
  • Ellenséged iránt irgalmas légy!