Idézetek politikusoktól 2

 • „Fegyver, fegyver, fegyver kívántatik, és jó vitézi elszántság. Avagy azért magyarok, evvel oltalmazzuk meg magunkat, avagy vitézül haljunk meg mindnyájan, mert nincs más közbülső út. Elfussunk? nincs hová, sehol másutt Magyarországot meg nem találjuk, senki a maga országából barátságunkért ki nem megyen, hogy minket helyeztessen belé: az mi nemes szabadságunk az ég alatt sohun nincs, hanem Pannóniában. Itt győznötök vagy halnotok kell.”
  /Zrínyi Miklós – Az török áfium ellen való orvosság -részlet-/
 • „A magyar nemzet háromszáz esztendőn át sokat szenvedett. Török és tatár dúlta édes hazánk kebelét, és a királyok idegen gonosz tanácsosai, és a hazának háládatlan fiai sokszor elárulták e szegény nemzetet, de mióta isten e világot megteremtette, soha még oly ocsmány árulást nem hallott az embernek fia, mint aminővel most hazánkat meg akarják ölni a hitszegők.”
  /Kossuth Lajos kiáltvány a néphez részlet 1848 szeptember 23./
 • „Ha azt látjuk, hogy a németek győznek, az oroszokat kell segítenünk, ha azt, hogy az oroszok, akkor a németeket, hadd irtsák egymást.”
  /Harry S. Truman amerikai politikus 1941-ben/
 • „Gyakran eszembe jut, mennyivel egyszerűbb lett volna az élet, ha Herr Hitler és Signor Mussolini Oxfordban járnak egyetemre.”
  /Vicomte Halifax brit politikus/
 • „Egy urániumtermelő ország nem lehet semleges.”
  /Denis Brogan brit történész/
 • „Nincs az a pornográfia, ami rombolóbb és züllesztőbb lehetne a cenzúránál.”
  /Tony Smythe brit politikus/
 • „A demokrácia minden bajára a még nagyobb demokrácia a gyógyszer.”
  /Alfred E. Smith amerikai politikus/
 • „A szabadság az szabadság – nem egyenlőség, méltányosság, igazságosság, boldogság vagy nyugodt lelkiismeret.”
  /Sir Isiah Berlin brit filozógus/
 • „Szeretném emlékeztetni Önöket arra, hogy szélsőségesnek lenni a szabadságvédelmében nem bűn. És hadd emlékeztessek arra is, hogy mérsékeltnek lenni az igazságosság szolgálatában nem erény.”
  /Barry Goldwater amerikai politikus/