Idézetek politikusoktól

 • “Igen, mi egyáltalán nem riadunk vissza attól, hogy a szépirodalmat cenzúrázzuk, mert a vonzó belletrisztikai külsőségek leple alatt mérget is adagolhatnak a még naiv és hiszékeny lelkű roppant tömegnek, mely az út hallatlanul nagy megpróbáltatásai miatt bármelyik pillanatban meginoghat, és ellökheti magától a sivatagban a
  Kánaán felé mutató kezet.”
  /A. Lunacsarszkij bolsevik oktatásügyi népbiztos, 1918/
 • “Felmerül a kérdés: ha a forradalmi módszereket kipróbáltuk és sikertelenségüket felismertük, s reformista módszerekre tértünk át, vajon ez nem azt bizonyítja-e, hogy a forradalmat általában hibának nyilvánítjuk ? Nem azt bizonyítja -e ez, hogy egyáltalán nem forradalommal, hanem reformokkal kellett volna kezdeni és reformokra kellett volna szorítkozni?”
  /V.I. Lenin a hadikommunizmus megszüntetésekor, a NEP bevezetése előtt, 1921/
 • “Ludwig: Felteszek még egy kérdést, amely önt nagyon meglepheti.
  Sztálin: Mi, orosz bolsevikok, már régen leszoktunk arról, hogy meglepődjünk.
  Ludwig: Mi is, Németországban.
  Sztálin: Igen, önök is nemsokára leszoknak a meglepődésről Németországban.”
  /Emil Ludwig német iró beszélgetése Sztálinnal, 1931 (részlet)/
 • “Természetes, hogy a jelenlegi katonapolitikai helyzetre való tekintettel el kell halasztanom a hazautazást. Biztosíthatom önöket, hogy tekintet nélkül az egészségi állapotomra most helytelen a szabadságomon gondolkodni.”
  /Dr. Richard Sorge, Tókió, 1940 november 7./
 • “Már jelentettem önöknek, hogy amíg tart Európában a háború, a helyemen maradok. Negyvenöt éves vagyok, és tizenegy éve végzem ezt a munkát. Szeretném elvégezni a feladataimat, és azután összegezni és hasznosítani a megszerzett tapasztalatokat. Ne felejtsék el, kérem, hogy innen minden idegen három vagy négy év után kötelezően szabadságra megy. Ez a körülmény szintén gyanúba keverhet bennünket. Továbbra is itt maradunk, igaz, kicsit megrokkant egészséggel, de továbbra is az önök elvtársai és munkatársai maradunk.”
  /Dr. Richard Sorge, Tókió, 1941 április/
 • “Tíz- tizenöt év alatt összeszedjük magunkat, aztán újra megpróbáljuk.”
  /J. V. Sztálin, 1945 május/
 • “Valószínűnek látszik, hogy a Szovjet, Magyarországgal szemben éppen úgy fog eljárni a háború esetén, mint a többi környező országokkal szemben, tehát légi és esetleg földi támadás várható.”
  /Werth Henrik, a magyar vezérkar főnöke, 1941 június/
 • “A kivonult hadsereg és valószínűleg maga az anyaország sem látja tisztán e háborúnak és e háborúban való részvételünknek a célját, értelmét. Ezt tartom a második nagy tényezőnek, amellyel a közelmúltban történtek nagy-részét indokolni lehet. Háborút viselni a háborús cél átérzése nélkül nem lehet. A következő nagy hiba, hogy nem gyűlőjük sem a bolsevizmust, sem ezen keresztül az ellenségünket, az oroszt. Gyűlölet nélkül nem lehet követelni rámenést, szívósságot, kegyetlenséget, ami a korszerű háborúban éppoly nélkülözhetetlen előfeltétel, mint a történelmi idők legrégibb időszakában is az volt. Az előbbiekből folyik, hogy a hátország és a kivonuló hadsereg közötti lelki kapcsolat és a bajtársi összetartozandóság laza. Az az anyaország, amely nem lett háborúra nevelve, amely maga sem gyűlöli az ellenséget, tényleg nem lesz támasza az itt kivonult és ezer megpróbáltatásnak, nélkülözésnek kitett hadseregnek.”
  /Kovács Gyula vezérkari ezredes, 1941 augusztus 17/
 • “Politizáló hadseregben nincs fegyelem. Amelyik állam hadserege politizál, az az állam halálra van ítélve.”
  /Horthy Miklós, 1940 november 5./
 • “Az oroszok kiváló kardot alkottak, de úgy csapkodnak vele, mint egy husánggal.”
  /Erich von Manstein tábornok a T-34- es tankról, 1942/