Táncsics Mihály bölcseletei

tancsicsmihalybölcseletei

  • Legyen tökéletes jogegyenlőség hazánkban – és ne legyen senki számára kiváltság…
  • …jobbágy és földesuraság közt nincs egyenlőség, nincs, nem lehet kölcsönös bizodalom…
  • …mindig és mindenütt maguk a polgárok, éspedig a vagyontalan munkások oltalmazták a szabadságot, vagy szerezték vissza, ha az már elveszett vala…
  • Aki nem jól tanulja meg mesterségét: maga vallja kárát…
  • A kormány az országért van, tehát fölötte a nemzet mindenkor intézkedhetik.
  • Az egyenlő szabadság és egyenlő jogok teszik a forrást, melybül mindenki egyaránt meríthet jólétet, boldogságot, áldást.
  • …a koronák és trónusok csak addig állhatnak fenn, míg a népek szegények, tudatlanok.