Széchenyi István bölcseletei 4

  • A munkásság – lelki és testi – az egyedüli, ami az emberi boldogság legmagasb fokához vezethet bennünket.
  • Az emberi gyengeség a múltat s régit mindig nagyobb fénybe szokta állítani, mint a jelent és a jövendőt.
  • A szegénység, legalább a mostani világban, a szolgasággal határos.
  • Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.
  • Minden nép, egyet sem véve ki, csak magában, ti. fiaiban hordozza az élet s dicsőség vagy a halál s szégyen csíráját.
  • Hallgatni, mikor beszélni kell, szintoly nagy hiba, mint beszélni, mikor inkább hallgatni kellett volna.
  • . Egyes csak úgy lehet nyertes, ha nyertes a község.
  • Csak az erős szabad, és így csak az erős boldog.
  • A szerelem nem okoskodik; ha okoskodik, már nem szerelem többé.
  • Az állat és az ember közti különbséget semmi sem tünteti világosabban ki, mint az elsőnek pangó, a másodiknak haladó léte.