Széchenyi István bölcseletei 3

  • Bizonyosan testére és így egész személyére nézve tökéletesb ember az, ki több gimnasztikai ügyességgel bír.
  • Az emberi nem a legkevésbé sem gyűlöli az önkényt, magában véve: nagyon könnyen képes azzal megbarátkozni, sőt meg is szeretheti azt … s ha az emberek, részint ösztönből, részint ésszerű okoknál fogva az abszolút kormányformát kárhoztatják, ez legtávolabbról sem ellenszenvből történik, hanem azon természetes okból, mivel az önkény, mint a tapasztalás bizonyítja, rendesen karöltve jár az ostobasággal.
  • Az ember élete két részből áll. Az elsőben reménylünk egy boldog jövőt; a másodikban bánkódunk elkövetett hibáink felett. E két időszak között alig marad egy percünk a csendes, boldog élvezetre.
  • Ki igen sokféle akar lenni, alig lehet tökéletes egyféle.
  • Ki a közönségnek akar használni, legelső kötelessége: magárul egészen elfelejtkezni.
  • Tapasztalást pénzért venni vagy hagyományképpen kapni nem lehet – fizetni kell azért mindég és mindegyiknek.
  • Becsület nélkül az Istennek minden adományai keserűk.
  • Élőrül élők közt nincs igazságos ítélet.
  • Minden ember szereti az igazságot, de becstelen csak magának, a becsületes ellenben minden felebarátinak.
  • Nem elég mai időkben törvényeket írni, de azok iránt szimpátiát is kell gerjeszteni.