Katona József bölcseletei 4

 • A hír csak esztelen
  kongás, – ha a hordó üres, leginkább
  kong…
 • Egy tiszteletreméltó ősz kezébe, negyven
  esztendeig való szolgálatért,
  száraz kenyért nyújtasz, magyar hazám?
 • Sohasem alattomos a magyar.
 • Egy királynak
  kell látni minden könnyeket: magának
  könnyezni nem szabad.
 • …a jobbágynak csak legyen;
  úgy addig a király se lesz szegény!
 • Az ördög is igazat
  mondana halála óráján, bizonnyal.
 • …amíg sírnak az ördögök,
  addig talán az emberiség örülhet!
 • Nincs a teremtésben vesztes, csak én!
  Nincs árva más több, csak az én gyermekem!
 • Vannak oly
  esetek, hol a kegyelem irtóztatóbb.