Katona József bölcseletei 3

 

 • Ó, buzogj vér! Csak buzogj!

 • Ha panaszkodni akarunk, előbb
  meg kell tanulnunk írni…

 • Tűrj békességgel, ezt papolta az
  apáturunk is sokszor: boldogok
  a békességesek, mert Isten fiainak
  hívatnak, – úgy de tömve volt magának
  a gyomra.

 • …a természet a szegényt
  maga arra szánta, hogy szülessen, éljen,
  dolgozzon, éhezzen, sanyarogjon és –
  meghaljon.

 • Szép pénz; de adhatsz-é hát mindenik
  szűkölködőnek?…
  Ha mást nem adhatsz, úgy annál, kinek
  adsz, még szegényebb vagy. Vigyázz, hogy egy
  zsivány tömött erszényeiddel együtt
  ne lopja el nagylelkűségedet.

 • . …úgy, ölni tudtok, jó urak: bezzeg
  ha életet tudnátok adni, akkor
  érdemlenétek meg az uralkodást

 • Uralkodás! Parancsolás! – Minő
  más már csak ennek még a hangja is,
  mint – engedelmeskedni – hát minő
  ez még valóságában?

 • …sem a meg-
  bántást, sem a jótéteményt soha
  el nem felejti a magyar…

 • Ó, semmi sincsen oly gyalázatos,
  mint visszaélni az asszonyi gyengeséggel!