Katona József bölcseletei

 • Nevetni vagy pedig
  könnyezni; ez mindegy az asszonyoknál.
 • . …a nemzet! – Ahány fő, szintannyi ész.
  Kényes becsülete, mint a köntöse –
  sértsd meg csak, öszvetörni kész; de adj
  neki hirtelen vagy egy jó szót s világot
  teremtve öszverontja ellenségidet.
 • …a magyar bor olyan,
  mint a magyar barátság, – mentől óbb,
  annál erősebb.
 • …mindenkor a legördögebb nadály
  a súgdosó maga…
 • A repkedő kicsinyke lelkek oly
  sokan donognak a világban, mint
  a szúnyogok; de vajon hol van az
  az ember, aki abban elhitetné
  magát, hogy ő közikbe tartozik?
 • Ott van a haza,
  hol a haszon – s miért ne húzzam azt?
  Hisz, aminek meg kell történni, az
  anélkül is megtörténik.
 • Sok férfiak – tudom magamról – az
  olyat, ki könnyű győzedelmet ígér,
  azért se szívelik : de légyen a
  meghódítás nehéz, már akkor ők
  csak puszta büszkeségből is belé
  szeretnek.
 • Szabad tekéntet, szabad szív, szabad
  szó, kézbe kéz és szembe szem, – minálunk
  így szokta a szerelmes: aki itt
  letérdel, az vagy imádkozik, vagy ámít!
 • A célod nem, de módjaid
  utálhatom.