Szerelemről 7

 • „A szerelem szenvedélyét csak úgy győzhetjük le, ha futunk előle..”
  /Cervantes/
 • „Egy férfin egy-két év alatt se látsz át. Mind csupa gyomor s mi vagyunk az étkük. Mohón falnak, s ha elteltek velünk, kiokádnak.”
  /Shakespeare/
 • „Megesik néha, hogy a nő eltitkolja a férfi előtt mindazt a szerelmet amelyet iránta érez; a férfi pedig ugyanakkor, színleli neki mindazt a szerelmet, amelyet nem érez iránta.”
 • „A nőket a szerelem nem csak érdekessé teszi, hanem meg is szépíti. A nő akkor szép igazán ha boldog, és akkor boldog ha érzi, hogy szeretik.”
 • „Csúnya vonás a férfiakban, hogy szégyenlik a szívüket. Ez is hiúság, ez is hamis dolog, jobb lenne ha az eszüket szégyellnék néha, az gyakrabban hibázik.”
  /Goncsarov/
 • „A férfi és a nő két lezárt szelence, és a kulcs mindkettőhöz a másikban van.”
 • Lehetünk szerelemesek boldogság nélkül és boldogok szerelem nélkül. Az volna az igazi csoda, ha úgy lennénk szerelmesek, hogy egyúttal boldognak is éreznénk magunkat.
  /BALZAC/
 • Barátságot ajánlani, ha szerelmet kérünk: a legkegyetlenebb. Kő, melyet adnak, ha éhen kenyeret kérünk.
  /OUIDA/
 • Ha boldogtalan vagy, mert nem szeretnek, tudnod kell szenvedni, hogy ne süllyedj le a könyörgéshez.
  /GEORGE SAND/
 • Kezdetben sok örömet hoz a szerelem, a vége mégis pusztulás. Ahogy az első korty bor is jólesik a belsőnknek, a második már tűzbe hozza májunk, s a harmadik ködbe borítja fejünk – úgy az első belekóstolás a szerelembe igen kellemes, a második már veszélyes, s a harmadik mint a pestis.
  /JOHN LYLY/

Szerelemről 6

 • A szerelem vágy, hogy akit szeretünk, szeressen bennünket.
  /Rabutin/
 • A szerelem a legrégibb, legújabb, páratlan világesemény.
  /Rückert
 • A szerelem a férfi életében csak epizód; a nő életének azonban egész története.
  /Madame de Staël/
 • A hazugság megöli a szerelmet. De csak az őszinteség öli meg igazán.
  /Hemingway/

 • „A szerelem szerelemmel kezdődik, s a legerősebb barátságból is csak gyenge szerelem fejlődhet.”
  /La Bruyére/
 • „A nő a világ legerőszakosabb férfiával is azt csinálhatja, amit akar, ha nagyon okos, elég szép, és kevéssé szerelmes.”
  /Fontenelle/
 • „Mondd el, mivel hat a férfi a lányra? A szerető s a kérő ugyanazzal: ezer hazug szóval s egy fél igazzal.”
  /Lope de Vega/
 • „Ki nem állhatja a nőket? Szerencsétlen bolond! Nem tudja mi a jó!”
  /Goldoni/
 • „Egy nőt feledni éppen azért nehéz, mert jólesik a ráemlékezés!”
  /Lope de Vega/
 • „A szerelem a legrosszabb dolog a világon. Az ember megőrül, nem is törődik magával. A dolgok értelme megváltozik, az ember a legnagyobb őrültségekre is képes, és egy perc alatt elintézi magát egy életre.”
  /Mario Vargas Losa/

Szerelemről 5

 • Sohase értjük meg a másikat, sohase ismerhetjük meg akaratának, vágyainak minden hullámzását. Sohasem sejthetjük a másik lelkének misztériumát, bármily közel érezzük is hozzánk.
  /MAUPASSANT/
 • A férfi élete és szerelme kettő, a nőnek élni és szeretni egy.
  /BYRON/
 • A távollét csökkenti a közepes szerelmet – gyarapítja az erőset, mint ahogy a szél kioltja a lámpát, de szítja a tüzet.
  /LA ROCHEFOUCAULD/
 • A túlságosan könnyű siker rövidesen megfosztja varázsától a szerelmet, az akadályok emelik értékét.
  /STENDHAL/
 • A szerelemben a hallgatás gyakran mélyebbre ható szónok, mint a szó.
  /PASCAL/
 • Csak az tudja, hogy mi a szerelem, aki remény nélkül szeret.
  /SCHILLER/
 • Mi a szerelem? Egy hosszú alkalom a szenvedésre, melynek ezer könnycsepp sem elég, és mindig újabbakat kér.
  /EMINESCU/
 • A szerelmesnek nincs szüksége büszkeségre, nincs szüksége másra, csak szerelemre.
  /RACHEL FIELD/
 • A szerelem az élet nagy ajándéka és aki nem nyújtja ki utána a kezét, az sohasem élte az életét a maga teljességében.
  /ERSKINE/
 • Az igazi szerelmes sohasem telik be kedvese élvezésével.
  /STENDHAL/

Szerelemről 4

 • „A szerelem gyönyörűség-virág, csak az a baj, szakadék szélén terem.”
  /Stendhal/
 • „A szerelem kellemes, szép szórakozás, amelyet jókedvűen kell űzni, elnézéssel, barátsággal, egymás támogatásával.”
  /Wells/
 • „A szerelem előbb sóhaj, aztán óhaj s végül – ó jaj.”
  /Régi mondás/
 • „A szívnek nincsenek ráncai.”
  /Mme de Sévigné/
 • „Nem igaz, hogy a szerelem vak. Ellenkezőleg, a szerelmes olyasmiket lát meg imádottjában, amiket más nem vesz észre.”
  /Feleki/
 • „A barátság lehet talán szilárd akármi másban, de a szerelem dolgában nem az.”
  /Shakespeare/
 • „Egy barátság okkal szakad meg, egy szerelem ok nélkül is.”
  /La Bruyére/
 • „Az éhség és a szerelem a világ két tengelye. Az egész emberiség a szerelem és az éhség körül forog.”
  /France/
 • „Szerelemmel múlik az idő, idővel múlik a szerelem.”
  /Mme Pompadour/
 • „Meddig tart a szerelem? Csak pillanatokat ad nekünk, miközben mi örökkévalóságot követelünk tőle.”
  /Pourtalés/

Szerelemről 3

 • „Azt akarom, hogy ragadjon el a hév, hogy lebegj a mámortól, fakadj dalra, lejts dervistáncot, légy eszelősen boldog, vagy legalább légy rá nyitott! A szerelem szenvedély, megszállottság, mely nélkül nem lehet élni. Azt mondom, légy fülig szerelmes; olyat találj, akit őrülten szeretsz, és aki ezt viszonozza! Hogy találhatsz rá? Hagyjd az eszed! Hallgass a szívedre!… Az az igazság, hogy e nélkül nincs értelme élni. Ha szerelem nélkül mész végig az úton, akkor egyáltalán nem is éltél. De meg kell próbálnod! Ha nem próbálod meg, nem is éltél… Légy nyitott, ki tudja… becsaphat a villám.”
  /Meet Joe Black/
 • „Nem azért tudunk szeretni, mert találunk valakit, aki tökéletes, hanem azért, mert megtanuljuk az esendőt tökéletesnek látni.”
 • „Talán semmi sem szebb az életben, mint találni egy emberi lényt, akinek szavai megnyugtatnak, s akinek egyszerű jelenléte elég ahhoz, hogy boldogok és vidámak legyünk.”
 • „Vágysz a szeretetre? Szeress!”
  /Martialis/
 • „A szerelem gyönyörűség – virág, csak az a baj, hogy szakadék szélén terem.”
 • „A szerelem vágy, hogy akit szeretünk, szeressen bennünket.”
  /Rabutin/
 • „A szerelem a legrégibb, legújabb, páratlan világesemény.”
  Rückert/
 • „Az angyalok úgy hívják: égi gyönyörűség.
  Az ördögök úgy nevezik: pokoli kín.
  Az emberek azt mondják: szerelem.”
  /Heine/
 • „A szerelem az a valami, ami először szárnyakat ad, hogy azután annál jobban megkötözhessék ezeket a szárnyakat.”
  /Smith/
 • „Örömmel, bánattal teljesen, gondolatokba merülve aggódni, kínok közt lebegni, majd égig ujjongani, majd halálra szomorkodni: ez a szerelem.”
  /Goethe/

Szerelemről 2

 • „Szerelem! Gyűlölet! Harmadik nincs?”
  /Grillparzer/
 • „Senki sem táplálhat magában egyszerre két szerelmet.”
  /Stendhal/
 • „Akit elhagytunk, azt csak megelőztük, ennyi az egész. Néhány hónappal több vagy kevesebb: ez az egyetlen különbség hűtlen és elhagyott között.”
  /Chamfort/
 • „A szerelem olyan, mint a fa: magától növekszik, mély gyökeret ereszt egész valónkban, és gyakran tovább zöldül a szív romjain.”
  /Hugo/
 • „A szerelem olyan betegség, ami akkor fáj nekem, ha elmúlik neki.”
  /Teknős Péter/
 • „Az igaz szerelem osztatlan, magától támad, s nem lehet kényszeríteni.”
  /Cervantes/
 • „A mostani nagy gyűlölet gyakran egyedüli jele az elmúlt nagy szerelemnek.”
  /Sainte- Beuve/
 • „Az értelmes ember számára a szerelem nem vak és ha szeret, tudja kit szeret és miért szeret.”
  /Selgunov/
 • „A legfontosabb dolog az életben, hogy szeress és viszontszeressenek.”
  /Moulin Rouge/

Szerelemről 1

 • „Ó jaj! A hű szerelemnek folyama… kényelmes nem volt soha”
  /Shakespeare/
 • „A barátság szilárd minden egyébben, kivéve a szerelem dolgait..”
  /Shakespeare/
 • „Ne fájjon, amire nincs orvosság. Aminek vége, vége.”
  /Shakespeare/
 • „Az igaz szerelemmel is úgy áll a dolog, mint a szellem jelenségekkel: mindenki beszél róla, de kevesen látták.”
  /La Rochefoucauld/
 • „A szerelmes beszélgetéseknek az a művészetük, hogy ne mindig legyenek szerelmesek. Kis kiruccanásokat kell csinálnunk, s akkor visszatérés arra, amit szeretünk, sokkal kedvesebb.”
  /Fontenelle/
 • „Rettenetes szerelem, mire nem viszed emberi lelkünk!”
  /Vergilius/
 • „A szerelem ravaszabb és bátrabb, mint a gonoszság.”
  /Schiller/
 • „Azt hinnéd, nem akar s bezzeg akar, csak akard!”
  /Ovidius/
 • „Amikor szerelmes vagy nem vagy eszednél, mert ha eszednél vagy nem vagy szerelmes.”
  /Pubilius Syrus/
 • „A szerelem az egyetlen olyan szenvedély, ami a maga gyártotta pénzzel jutalmaz.”
  /Stendhal/