Szerelemről 17

 • „Ha majd a fehér álmok feketére válnak,
  Ne keseregj, nyugodj bele szépen!
  Ne kérdezd mi volt valamikor régen!
  Ne mond, hogy az álom ábránd híve mivé lett,
  S hogy Te ki voltál, s mivé tett az élet!
  Ne zokogj ha egyszer vége van a nyárnak,
  Ha majd a fehér álmok feketére válnak!”
  /anonym/

Szerelemről 16

 • Mások szerint szép az élet,
  Szerintem rideg, és kegyetlen,
  Sok kín van a föld kerekén,
  de a legnagyobb a szerelem.
  Csak szenvedem,
  de nem tudom, hogy miért,
  mert akit én szeretek,
  az nem lehet enyém.
  Érzem fáradt szívem
  lassú ketyegését,
  Vérző, megtört lelkem,
  Kínzó gyötrődését.
  De még egy perc,
  talán csak pillanat,
  S testem fáradtan pihen,
  a fagyos, hideg föld alatt.
  /anonym/

Szerelemről 15

 • „SZERETLEK…

  Szeretlek akkor is, ha mást hiszel
  Szeretlek akkor is, ha rosszul mondom el
  Szeretlek akkor is, ha lehetetlen
  Szeretlek akkor is, ha érthetetlen
  Szeretlek akkor is, ha úgy érzed nem,
  Szeretlek szelíden, riadtan, s vadul
  Szeretlek dacolva, pimaszul, s ártatlanul
  Szeretlek látva, s láthatatlanul
  Szeretlek akarva, s akaratlanul
  Szeretlek szenvedélyesen, s a szereteten túl
  Szeretlek szótlanul, s kimondhatatlanul
  Szeretlek az örökös változásban
  Szeretlek a dallam lüktető ritmusában
  Szeretlek a csendben, a némaságban
  Szeretlek a közelségben, s a távolságban
  Szeretlek a percek múlásában,
  Szeretlek, minden szeretetlenség, s önmagad helyett
  Szeretlek, mert ez másképp nem lehet
  SZERETLEK! SZERETLEK! SZERETLEK!
  Tudom, hogy ez hihetetlen,
  DE TUDD MEG!!
  ÉN AKKOR IS SZERETLEK!!”
  /anonym/

Szerelemről 14

 • „A szeretet az egyedüli érvényes útlevél az örök életbe.”
  /François Favreau/
 • „Csak szeretve tanulunk meg szeretni.”
  /Doris Murdock/
 • „A szeretet mindenki számára a legszükségesebb táplálék.”
  /Edith Piaf/
 • „Az egyetlen dolog, ami számít az életben: magadat a második helyre tenni.”
  Ivan Turgenyev/
 • „Semmi sem nehéz annak, aki szeret.”
  /Chiaravallei Szent Bernát/
 • „Az élet a komoly embert hepehupás, tarka ösvényre vezeti. Gyakran megakasztja a haladást, míg egyszer csak simán továbbengedi. Itt egy csillogó gondolat könnyedén szavakká formálódik. Ott súlyos tudás is terhes hallgatásba burkolózik.
  Azonban ahol két ember szíve legmélyén egységet képez, ott kettős erejük felér a vas és érc erejéhez. S hol két ember szíve mélyén megérti egymást teljesen, ott szavaik úgy hangzanak, mint orchidea-illat, fűszer-édesen.”
  /Konfuciusz/

Szerelemről 13

 • „A távollét vagy a szerelmest öli meg, vagy a szerelmet.”
  /Quitad/
 • „A nagy szerelem kétségtelenül jó dolog, de a szép szerelem még jobb.”
  /France/
 • „Egyszer már megmondtam, hogy szeretlek! – Majd szólok, ha változott a helyzet.”
  /Fodor Ákos/
 • „Helytelen azt hinnünk, hogy a szerelem hosszas együttlét és kitartó udvarlás gyümölcse.A szerelem a szellemi-lelki rokonság gyermeke, s ha egyetlen pillanat nem hozza létre ezt az összetartozást, hosszú évek alatt sem születik meg soha.”
  /Kahlil Gibran/
 • „Az a szeretet, amely véget ér, csupán árnyéka a szeretetnek. Az igazi szeretet kezdet év vég nélkül való.”
  /Hazrat Inayat Khan/
 • „Ha boldoggá akarsz tenni valakit, ne gyarapítsd a vagyonát, csökkentsd a vágyait.”
  /Ismeretlen/
 • „A szerelem nem folytonos egymásra bámulás, hanem egy irányba való nézés.”
  /Temesi Ferenc/
 • „… Ha szeretetet, figyelmet kívánunk partnerünktől, akkor előbb adjunk mi neki. Finom, tapintatos pantomim ez, az erők egészséges keringésének módja. Olyan labdajáték, amelyben kezdetben a mi kezünkben van a labda, s társunk csak úgy dob-hatja vissza, ha előbb mi odadobjuk hozzá.”
  /Szepes Mária/
 • „A szerelemben a hallgatás gyakran mélyebbre ható szónok, mint a szó.”
  /Pascal/
 • „Szerelem ha egyik a másikát repülni hagyja,
  de ha zuhan, fél szárnyát kölcsönadja.”
  /Szabó Éva/

Szerelemről 12

 • „Aki szeret, szeresd és öleld meg naponta,
  mert ha nem teszed, megteszi más,
  és akkor hidd el, nem Ő a hibás”
  /Ismeretlen/
 • „Az élettel ugyanúgy vagyunk, mint a szerelemmel: minden ész-ok ellene szól, s minden mély ösztönünk mellette.”
  /S. Butler/
 • „Boldogabb nem lesz senki sem
  annak a napnak hajnalán,
  ha szépségedet nézhetem
  a két szememnek ablakán.”
  /Charles d’Orléans/
 • Az élet nem más, mint amit az érzelmek csinálnak belőle.
  /Balzac/
 • „De amikor két ember a szíve mélyén egyesül,
  Képesek megtörni a bronz vagy a vas erejét is.
  Amikor pedig két ember szíve mélyén megérti egymást,
  a nyelv, amelyen szólnak, édes lesz és lenyűgöző, mint az orchideák illata.”
  /Részlet a Ji Csingből/
 • „Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani egy lelket, amely annyira erős, hogy fölemel bennünket, s annyira gyönge, hogy éppolyan szüksége van reánk, mint ne-künk őreá.”
  /Paul Gerardy/
 • „Mondd, mi a szerelem? Két lélek, egy gondolat; Két szív, egy dobbanás.”
  /Ismeretlen/
 • „A férfiak szeretnek; a nők hagyják, hogy szeressék őket.”
  /Léautaud/
 • „Ameddig nem adsz helyet a lelkedben valakinek, aki éppolyan fontos neked, mint saját magad, addig mindig magányos maradsz.”
  /Richard Bach/
 • „A hold! Pont olyan, mint a szerelem. Ha nem nő, fogy.”
  /Temesi Ferenc/

Szerelemről 11

 • Mi a szerelem ?
  A szerelem az a tövis, melyet nem érzel, amikor beléd hatol,
  de fáj, amikor kénytelen vagy kihúzni.
  /B. P. Hasdeu/
 • „Nem a szexuális kielégülésből fakad a szerelem,
  hanem a szerelem teszi lehetővé az igazi szexuális kielégülést.”
  /Eric Fromm/
 • „Amikor két ember meghatározhatatlan időre összekapcsolódik
  és belső kommentár nélkül képesek érezni kapcsolódásukat
  és egymás reakcióit, akkor éppoly könnyedén, ahogy lélegeznek,
  a testük szent táncba kezd. Elragadja őket az áradó, erőfeszítés-mentes,
  egyre duzzadó hullám, a soha véget nem érő hullámzás,
  amelyben pontosan azt teszik egymással, amit kell…”
  /Louis W. Meldman/
 • „Egy szerelem története bizonyos értelemben az idő elleni harc drámája.”
  /Giraldi/
 • „A szerelem akkor tekinthető érettnek,
  amikor egy emberpár jobban szeret együtt lenni,
  mint bárki mással, noha mások sincsenek kizárva életükből.
  Felfedezik, hogy bármit jobb együtt csinálni,
  mintha bármelyikük egyedül csinálná.
  Ha távol vannak egymástól,
  mindegyik ott van a másik gondolatainak hátterében.”
  /Dr. Henry Brandt/
 • „A szívnek vannak érvei, amelyekkel az ész nem tud mit kezdeni.”
  /Pascal/
 • „A szerelem buzgó megfeledkezés mindenről, ami rajta kívül van.”
  /Victor Hugo/
 • „Angyal azt mondja: égi öröm,
  Ördög azt mondja: pokoli kín,
  Ember azt mondja: szerelem.”
  /Heine/
 • „A bal szemeddel tisztán látod az Ő hibáit,
  a jobb szemed szemet huny fölötte,
  a szíved közepe pedig megbocsát mindent.”/(Müller Péter/
 • „Legerősebben az álmok kötik össze az embereket. A szerelem is azt jelenti:
  mind a ketten álmodunk egymásról valamit, és ez összekapcsol minket.”
  /Müller Péter/

Szerelemről 10

 • A szerelem tragédiája nem a halál vagy az elválás…
  A szerelem tragédiája a közömbösség.
  /William Somerset Maugham/
 • A hirtelen támadt szerelemből a leglassabban gyógyulunk ki.
  /anonym/
 • A szerelem szerelemmel kezdődik, s a legerősebb barátságból is csak gyenge szerelem fejlődhet.
  /anonym/
 • A barátság, férfi és nő között, azoknak a házassága, akik nem hálhatnak egymással.
  /anonym/
 • „Senki sem szeretett úgy, mint én. Senki sem szenvedett annyit, amennyit én szenvedtem” …
  Valamennyien így mondjuk ezt. És valamennyiünknek igaza van.
  /A. Vlahuta/
 • Rosszul van a világ megalkotva.
  Aki szeret, azt nem szeretik.
  Akit szeretnek, az nem szeret.
  Aki szeret és viszont szerettetik, azt is előbb-utóbb elválasztják szerelmétől.
  Szenvedünk. És másokat szenvedtetünk.
  És a legboldogtalanabb nem mindig az, aki szenved.
  /Romain Rolland/
 • A Lány találkozik a Fiúval.
  A Lány beszél önmagáról;
  A Fiú beszél önmagáról;
  mindegyik beleszeret önmagába…
  és ez lesz a szerelem-házasság.
  /Dorin Popa/
 • A két nap alatt beteljesedett szerelem a rákövetkező két nap alatt el is múlik,
  míg a hónapokon keresztül kiharcolt szerelem évekig tart.
  /Balzac/
 • Ki már nem szeret, nem tévelyeg, az temesse el magát.”
  /Goethe/
 • Mindig az a perc a legszebb perc
  Mit meg nem ád az élet,
  Az a legszebb csók, mit el nem csókolunk.
  Mindig az az álom volt a legszebb,
  Mely gyorsan semmivé lett,
  Amit soha tőbbé meg nem álmodunk …
  /Mihály István/

Szerelemről 9

 • Lehetünk szerelemesek boldogság nélkül és boldogok szerelem nélkül. Az volna az igazi csoda, ha úgy lennénk szerelmesek, hogy egyúttal boldognak is éreznénk magunkat.
  /BALZAC/
 • Barátságot ajánlani, ha szerelmet kérünk: a legkegyetlenebb. Kő, melyet adnak, ha éhen kenyeret kérünk.
  /OUIDA/
 • Ha boldogtalan vagy, mert nem szeretnek, tudnod kell szenvedni, hogy ne süllyedj le a könyörgéshez.
  /GEORGE SAND/
 • Kezdetben sok örömet hoz a szerelem, a vége mégis pusztulás. Ahogy az első korty bor is jólesik a belsőnknek, a második már tűzbe hozza májunk, s a harmadik ködbe borítja fejünk – úgy az első belekóstolás a szerelembe igen kellemes, a második már veszélyes, s a harmadik mint a pestis.
  /JOHN LYLY/
 • A szerelmes emberek veszekedése majdnem mindig ostoba, de az ok gyerekes volta nem csökkenti az összecsapás hevességét.
  /ANDRÉ SALMON/
 • Meddig tart a szerelem? Csak pillanatokat ad nekünk, miközben mi örökkévalóságot követelünk tőle.
  /GUY DE POURTALÉS/
 • A vágyakozástól az élvezetig támolygok, és az élvezetben elepedek a vágyakozás után.
  /GOETHE/
 • Csak a szerelmes férfi féltékeny, de a nők szerelem nélkül is azok.
  /KANT/
 • Nem az állandó fogadkozás a hűség bizonyítéka, hanem az egyszer kimondott és megtartott fogadalom.
  /SHAKESPEARE/
 • Van egy fázisa a szerelemnek, amikor az talán már inkább gyűlölet. Amikor a határvonalak elmosódnak, s amikor az agonizáló szerelem már inkább csak egy állandó felzaklató, nyugtalanító, mindig sérelmeket találó, indulatokat teremtő érzéskomplexum.
  /JAKOBSEN/

Szerelemről 8

 • Sohase értjük meg a másikat, sohase ismerhetjük meg akaratának, vágyainak minden hullámzását. Sohasem sejthetjük a másik lelkének misztériumát, bármily közel érezzük is hozzánk.
  /MAUPASSANT/
 • A férfi élete és szerelme kettő, a nőnek élni és szeretni egy.
  /BYRON/
 • A távollét csökkenti a közepes szerelmet – gyarapítja az erőset, mint ahogy a szél kioltja a lámpát, de szítja a tüzet.
  /LA ROCHEFOUCAULD/
 • A túlságosan könnyű siker rövidesen megfosztja varázsától a szerelmet, az akadályok emelik értékét.
  /STENDHAL/
 • A szerelemben a hallgatás gyakran mélyebbre ható szónok, mint a szó.
  /PASCAL/
 • Csak az tudja, hogy mi a szerelem, aki remény nélkül szeret.
  /SCHILLER/
 • Mi a szerelem? Egy hosszú alkalom a szenvedésre, melynek ezer könnycsepp sem elég, és mindig újabbakat kér.
  /EMINESCU/
 • A szerelmesnek nincs szüksége büszkeségre, nincs szüksége másra, csak szerelemre.
  /RACHEL FIELD/
 • A szerelem az élet nagy ajándéka és aki nem nyújtja ki utána a kezét, az sohasem élte az életét a maga teljességében.
  /ERSKINE/
 • Az igazi szerelmes sohasem telik be kedvese élvezésével.
  /STENDHAL/