Salamon bölcseletei

  • Minden hiábavalóság!
  • . …nincs új dolog a nap alatt.
  • . …miképpen meghal a bölcs, azonképpen meghal a bolond is.
  • . Mindenik ugyanazon egy helyre megy; mindenik a porból való, és mindenik porrá lesz.
  • …a hármas kötél nem hamar szakad el.
  • . Aki szereti a pénzt, nem telik be pénzzel…
  • . Édes az álom a munkásnak…
  • Jobb a jó hír a drága kenetnél…
  • . …jobb a tűrő, hogynem a kevély.