Homérosz bölcseletei 5

  • …emlékezzünk: mert örül ám a bajok tovatűntén az, ki nagyon sokat eltűrt már és sokfele bolygott.
  • …a vas maga vonja magához az embert.
  • …a fajtájához küld mindenkit az isten.
  • . Sóvár gyomrunkat sose tudjuk rejteni úgysem, azt a veszettet, mely sok bajba sodorja az embert, mert őérte szerelnek föl sok erőspadú gályát s törnek a meddő tengeren át ellenfeleikre.
  • . …aszerint fordul lelkében a földi halandó, hogy neki mily napot ad Zeusz, emberek, istenek apja.
  • . …sok baj közt a halandó gyorsan öregszik.
  • . Tűrj szív, tűrtél már hajdan te kutyábbat is ennél…
  • . Mert el tudja viselni baját, aki ébren egész nap hosszan sír s a szívét sorvasztja a sok keserűség, éjjel azonban az álom fogja: feledteti minden búját és örömét, ha körülveszi két szemehéját.
  • …elhullt daliákon az ujjongás kegyeletlen.