Homérosz bölcseletei 4

  • …az elmeveszítő bor, mely a bölcs eszű embert is dalolásra deríti és gügyögő nevetésre, bizony buzdítja a táncra, és hogy olyan szót mondjon, amit ki nem ejteni bölcsebb.
  • …hisz az énekeseknek a tisztelet és a csodálat jár valamennyi halandótól: minden dalos embert múzsa tanított dalra…
  • …az édes testvérnél se silányabb, az, ki derék társunk…
  • Mert bizony azt mondom, hogy nincs is kellemesebb, mint hogyha egész népet tölt el széltében a jókedv…
  • Mindenfajta halál iszonyú a szegény embernek, mégis a legcsúfabb éhezve betölteni sorsunk.
  • …Az ajándék meg kedves, ha kevés is…
  • …a kóborlók kegyelemfalatokra szorulnak, hát hazudoznak, s nem kívánnak szólni igaz szót.
  • …gyűlöletes nékem… kit, noha ínség is, rábír a hazug locsogásra.
  • …a kalászt is sejted, hogyha a pelyvát nézed…
  • …más-más dolgokban lel más-más ember örömre.