Héber törvényhozók bölcseletei

  • Ha zálogba veszed el társad ruháját: naplemente előtt add vissza neki. Mert az egyetlen takarója, testi ruhája: miben aludjon?…
  • Ne kövesd a tömeget gonosz ügyben; peres ügyben ne vallj a tömeg után, bűnre hajolva.
  • Perében még szegénnyel se légy részrehajló.
  • Megvesztegetést ne fogadj el, mert a megvesztegetés vakká teszi a látókat, és megbuktatja az igaz ügyeket.
  • Ne vegyél el zálogul kézimalmot vagy malomkövet: élet volna az a zálog.
  • Ne ölettessenek meg az apák a fiúk helyett, és a fiúk ne ölettessenek meg az apák helyett: csak saját bűnéért ölettessék meg akárki.
  • Ne legyen zsákodban kétféle kősúly, kisebb és nagyobb. Ne legyen a házadban kétféle véka, kisebb és nagyobb. Teljes és igaz kősúlyod legyen, teljes és igaz vékád legyen.
  • Jaj annak, aki a várost vérontással építi, és a falat gyalázattal teszi szilárddá!