Példabeszédek 6

  • A jóllakott ember még a lépesmézet is megtapodja; de az éhes embernek minden keserű édes.
  • Mint a madárka, ki elbujdosott fészkétől, olyan az ember, aki elbujdosott az ő lakóhelyétől.
  • Mint a sir és a pokol meg nem elégednek, úgy az embernek szemei meg nem elégednek.
  • …aki hirtelen akar gazdagulni, büntetlen nem marad.
  • Amely uralkodó a hamisságnak beszédire hallgat, annak minden szolgái latrok.
  • …e négy dolgot nem tudom: A keselyűnek útát az égben, a kígyónak útát a kősziklán, a hajónak nyomát a méély tengerben, és a férfiúnak útát a leányzóval.
  • Ilyen a paráználkodó asszonynak úta; eszik, azután megtörli száját, és azt mondja: nem cselekedtem semmi gonoszt.
  • A hangyák erőtlen nép, mégis megkeresik nyárban a magok eledelét…
  • A pókot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban.