Példabeszédek 4

  • Az ifjaknak ékessége az ő erejök; és a véneknek dísze az ősz haj.
  • Jobb a tető ormán lakni, mint háborgó asszonnyal, és közös házban.
  • Aki bedugja fülét a szegény kiáltására; ő is kiált, de meg nem hallgattatik.
  • Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól.
  • A gazdag a szegényeken uralkodik, és szolgája a kölcsönvevő a kölcsönadónak.
  • Aki vet álnokságot, arat nyomorúságot…
  • Bölcsesség által építtetik a ház, és értelemmel erősíttetik meg.
  • …ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkél azért…
  • Személyt válogatni az ítéletben nem jó.