Példabeszédek

  • Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint…
  • …színmézet csepeg az idegen asszony ajka, és simább az olajnál az ő ínye. De annak vége keserű, mint az üröm, éles, mint a kétélű tőr.
  • Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő utalt, és légy bölcs!
  • A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme…
  • Szegénnyé lesz, aki cselekszik rest kézzel; a gyors munkások keze pedig meggazdagít.
  • Az igaznak emlékezete áldott; a hamisaknak neve pedig megrothad.
  • Ahol nincs vezetés, elvész a nép…
  • Mint a disznó orrában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincs okossága.
  • . A derék asszony koronája az ő férjének…