Mózesi könyvek 4

  • Siketet ne szidalmazz, és vak elé gáncsot ne vess…
  • . …a szegény nem fogy ki a földről.
  • …akármilyen bűnben bűnös valaki, két tanú szavára vagy három tanú szavára álljon a dolog.
  • lelket lélekért, szemet szemért, fogat fogért…
  • Mikor valamely város alá mégy, hogy azt megostromold, békességgel kínáld meg azt.