Mózesi könyvek 3

 • Én, az Úr, vagyok a te Istened… Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.
 • Ne csinálj magadnak faragott képet…
 • … én, az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, s ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen… De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.
 • Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd…
 • Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgokat; De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon…
 • Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád tenéked.
 • Ne ölj.
 • Ne paráználkodjál.
 • Ne lopj.
 • Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.
 • Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé.