Mózesi könyvek 2

  • Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
  • És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
  • És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztó Isten a világosságot a setétségtől.
  • Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.
  • Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
  • És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt…
  • Nem jó az embernek egyedül lenni…
  • . …fájdalommal szülsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.
  • Orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz.