Szerelemről 2

 • „Szerelem! Gyűlölet! Harmadik nincs?”
  /Grillparzer/
 • „Senki sem táplálhat magában egyszerre két szerelmet.”
  /Stendhal/
 • „Akit elhagytunk, azt csak megelőztük, ennyi az egész. Néhány hónappal több vagy kevesebb: ez az egyetlen különbség hűtlen és elhagyott között.”
  /Chamfort/
 • „A szerelem olyan, mint a fa: magától növekszik, mély gyökeret ereszt egész valónkban, és gyakran tovább zöldül a szív romjain.”
  /Hugo/
 • „A szerelem olyan betegség, ami akkor fáj nekem, ha elmúlik neki.”
  /Teknős Péter/
 • „Az igaz szerelem osztatlan, magától támad, s nem lehet kényszeríteni.”
  /Cervantes/
 • „A mostani nagy gyűlölet gyakran egyedüli jele az elmúlt nagy szerelemnek.”
  /Sainte- Beuve/
 • „Az értelmes ember számára a szerelem nem vak és ha szeret, tudja kit szeret és miért szeret.”
  /Selgunov/
 • „A legfontosabb dolog az életben, hogy szeress és viszontszeressenek.”
  /Moulin Rouge/

Örök igazságok 1

 • „ A gonosz győzelméhez elég csak annyi, hogy a jóakaratú és jobb sorsra méltó emberek
  tétlenek maradjanak!”
  /Edmund Burke/
 • „Mindenki a maga módján álmodja meg az életét.”
  /France/
 • „A legnagyobb baj az, hogy aki angyal akar lenni, állattá lesz.”
  /Pascal/
 • „Az ember a maga útját járva sok mindenkit megöl maga körül, a nagy lángon égő pedig kétszeresen is megégeti mindazokat, akiket nagyon szeret, és halálra perzseli azok szívét, akiknek végzetük az, hogy igazán szeretik őt….. Az ember a maga útját járva sok mindenkit megöl maga körül. De mindeközben újabb szegeket ver a szívében hordott, egyre nehezebb keresztbe is.”
  /anonim/
 • „A hős nem attól hős, hogy nem fél soha. Aki bátor éppúgy fél, csak épp megteszi azt, amit kell, míg a gyáva képtelen erre…”
  /anonim/
 • „Az élet igazán lényeges kérdéseire nem egy igennel vagy egy nemmel kell felelnünk, hanem egész életünkkel.”
  /Víz László/
 • „Összetettnek azokat a dolgokat nevezzük, amelyeket nem értünk meg, de ez csupán annyit jelent, hogy hibás gondolatmenettel közelítettük meg.”
  /Tsutomu Shimoumra, Takedows/
 • „Aki túl komolyan veszi önmagát az könnyen nevetségessé válhat, aki viszont mindig képes nevetni önmagán, az soha.”
  /Vaclav Havel/
 • „A más szabadságát tisztelni, aki szabad akar lenni.”
  /Kazinczy Ferenc/
 • „Csipetnyi humor elég ahhoz, hogy meggyőződj: az az idegen arc egy-egy embertársadat takarja.”
  /Eva Hoffman, Exit into History/

Idézetek a Bibliából 1.

 • Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz.
  Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat.
  Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod.
  Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram!
  Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet.
  Csodálatos előttem e tudás, magasságos, nem érthetem azt.
  Hová menjek a te lelked elől és a te orcád elől hova fussak?
  Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy.
  Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék:
  Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem.

Szerelemről 1

 • „Ó jaj! A hű szerelemnek folyama… kényelmes nem volt soha”
  /Shakespeare/
 • „A barátság szilárd minden egyébben, kivéve a szerelem dolgait..”
  /Shakespeare/
 • „Ne fájjon, amire nincs orvosság. Aminek vége, vége.”
  /Shakespeare/
 • „Az igaz szerelemmel is úgy áll a dolog, mint a szellem jelenségekkel: mindenki beszél róla, de kevesen látták.”
  /La Rochefoucauld/
 • „A szerelmes beszélgetéseknek az a művészetük, hogy ne mindig legyenek szerelmesek. Kis kiruccanásokat kell csinálnunk, s akkor visszatérés arra, amit szeretünk, sokkal kedvesebb.”
  /Fontenelle/
 • „Rettenetes szerelem, mire nem viszed emberi lelkünk!”
  /Vergilius/
 • „A szerelem ravaszabb és bátrabb, mint a gonoszság.”
  /Schiller/
 • „Azt hinnéd, nem akar s bezzeg akar, csak akard!”
  /Ovidius/
 • „Amikor szerelmes vagy nem vagy eszednél, mert ha eszednél vagy nem vagy szerelmes.”
  /Pubilius Syrus/
 • „A szerelem az egyetlen olyan szenvedély, ami a maga gyártotta pénzzel jutalmaz.”
  /Stendhal/