Üdvözlet az idézetek honlapon. Ismertebb és kevésbé közismert idézetek széles tárháza található itt, különféle emberektől, hírességektől. Mindenféle témákat átölelő kategóriák közt barangolva, keresgélhetünk, ollózhatunk, különböző alkalmakra használható idézetek között. Vagy egyszerűen csak olvasgathatjuk más emberek megfogalmazott sorait szerelem, szeretet, bölcsességek...stb. témában.

2017. április
h k s c p s v
« dec    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Bejegyzés tagek „bibliai idézetek“

Szémónidész bölcseletei

bolcsesseg

 • Ha bölcsek volnánk, nem vennők a holtakat soká szívünkre, legfeljebb csak egy napig.
 • …halottnak lenni lesz elég időnk, de életünk csak kurta, rossz napokból áll.
 • Az asszony az, mit párja hoz belőle ki; ha jót: a legjobb, ám ha rosszat: túl gonosz.
 • Ó, be rövidlátók, kik nem veszik észre, be gyorsan illan az ifjúkor s vele az élet is el. Ámde te jól tudod ezt, ne feledd el hát, hogy a szívnek add meg a szép gyönyörök élvezetét, amíg élsz!

 

Homérosz bölcseletei

  “>Nem jó ám, ha sok úr rendelkezik ; egy legyen úr csak…

 • …nem vethetjük el azt, ami isteni híres ajándék, istenek adják, ember meg nem szerzi erővel.
 • …sose hosszú életű az, ki az istenek ellen harcol…
 • Földre sodorja a lombot a szél, de helyébe az erdő mást sarjaszt újból, mikor eljön a szép tavasz újra: így van az emberi nemzet is, egy nő, más meg aláhull.
 • …a végzet elől, azt mondom, senkise futhat, sem hitvány, se nemes, miután megszülte az anyja.
 • …ember nincs, aki gátolhatná Zeusz akaratját, bármi erős legyen is: mert sokkal több a hatalma.
 • …sűrű sereggel ér föl a férfi, akit szívében kedvel a nagy Zeusz…
 • …fékezd nagy lelked: mert sosem illik, ádáz szív hozzád : hisz hajlanak isteneink is, bár több tiszteletük van, több erejük meg erényük.
 • Egyesített erejükkel még gyöngék is erősek…
 • Jobb meghalni azonnal, vagy megmenteni éltünk,
  mint őrlődni sokáig…

Példabeszédek 6

 • A jóllakott ember még a lépesmézet is megtapodja; de az éhes embernek minden keserű édes.
 • Mint a madárka, ki elbujdosott fészkétől, olyan az ember, aki elbujdosott az ő lakóhelyétől.
 • Mint a sir és a pokol meg nem elégednek, úgy az embernek szemei meg nem elégednek.
 • …aki hirtelen akar gazdagulni, büntetlen nem marad.
 • Amely uralkodó a hamisságnak beszédire hallgat, annak minden szolgái latrok.
 • …e négy dolgot nem tudom: A keselyűnek útát az égben, a kígyónak útát a kősziklán, a hajónak nyomát a méély tengerben, és a férfiúnak útát a leányzóval.
 • Ilyen a paráználkodó asszonynak úta; eszik, azután megtörli száját, és azt mondja: nem cselekedtem semmi gonoszt.
 • A hangyák erőtlen nép, mégis megkeresik nyárban a magok eledelét…
 • A pókot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban.

Példabeszédek 5

 • Mint az arany alma ezüst tányéron: olyan a helyén mondott ige!
 • Ritkán tedd lábadat a te felebarátodnak házába; hogy be ne teljesedjék teveled, és meg ne gyűlöljön téged.
 • . Igen sok mézet enni nem jó; hát a magunk dicsőségét keresni dicsőség?
 • Ne felelj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne légy te is őhozzá hasonlatos…
 • Mint a sántának lábai lógnak, úgy a bölcsmondás a bolondoknak szájában.
 • Aki vermet ás másnak, abba belé esik; és aki felhengeríti a követ, arra gurul vissza.
 • . Ne dicsekedjél a holnapi nappal; mert nem tudod, mit hoz a nap tereád.
 • . Dicsérjen meg téged más, és ne a te szájad; az idegen, és ne a te ajkaid.
 • Jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél.

Példabeszédek 4

 • Az ifjaknak ékessége az ő erejök; és a véneknek dísze az ősz haj.
 • Jobb a tető ormán lakni, mint háborgó asszonnyal, és közös házban.
 • Aki bedugja fülét a szegény kiáltására; ő is kiált, de meg nem hallgattatik.
 • Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól.
 • A gazdag a szegényeken uralkodik, és szolgája a kölcsönvevő a kölcsönadónak.
 • Aki vet álnokságot, arat nyomorúságot…
 • Bölcsesség által építtetik a ház, és értelemmel erősíttetik meg.
 • …ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkél azért…
 • Személyt válogatni az ítéletben nem jó.

Példabeszédek 3

 • . Jobb a paréjnak étele, ahol szeretet van, mint a hizlalt ökör, ahol van gyűlölség.
 • Jobb a kevés igazsággal, mint a gazdag jövedelem hamissággal.
 • Mint aki árvizet szabadit el, olyan a háborúság kezdete…
 • A vidám elme jó orvosságul szolgál; a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat.
 • Még a bolond is, mikor hallgat, bölcsnek ítéltetik; mikor ajkait bezárja, eszesnek.
 • Aki értelmet szerez, szereti az életét…
 • A hideg miatt nem szánt a rest; aratni akar majd, de nincs mit.
 • Az ő cselekedetiből ismerteti meg magát még a gyermek is…
 • . Hitvány, hitvány, azt mondja a vevő; de mikor elmegy, akkor dicsekedik.

Példabeszédek 2

 • Az igaz az ő barmának érzését is ismeri…
 • Van olyan, aki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz; de a bölcseknek nyelve orvosság.
 • A halogatott reménység beteggé teszi a szívet…
 • Aki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; aki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.
 • Aki megtartóztatja az ő vesszejét, gyűlöli az ő fiát…
 • Az együgyű hisz minden dolognak; az eszes pedig a maga járására vigyáz.
 • Még az ő felebarátjánális utálatos a szegény; a gazdagnak pedig sok a barátja.
 • Minden munkából nyereség lesz; de az ajkaknak beszédéből csak szűkölködés.
 • Az igazság felmagasztalja a nemzetet; a bűn pedig gyalázatára van a népeknek.

Példabeszédek

 • Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint…
 • …színmézet csepeg az idegen asszony ajka, és simább az olajnál az ő ínye. De annak vége keserű, mint az üröm, éles, mint a kétélű tőr.
 • Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő utalt, és légy bölcs!
 • A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme…
 • Szegénnyé lesz, aki cselekszik rest kézzel; a gyors munkások keze pedig meggazdagít.
 • Az igaznak emlékezete áldott; a hamisaknak neve pedig megrothad.
 • Ahol nincs vezetés, elvész a nép…
 • Mint a disznó orrában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincs okossága.
 • . A derék asszony koronája az ő férjének…

Mózesi könyvek 4

 • Siketet ne szidalmazz, és vak elé gáncsot ne vess…
 • . …a szegény nem fogy ki a földről.
 • …akármilyen bűnben bűnös valaki, két tanú szavára vagy három tanú szavára álljon a dolog.
 • lelket lélekért, szemet szemért, fogat fogért…
 • Mikor valamely város alá mégy, hogy azt megostromold, békességgel kínáld meg azt.

Mózesi könyvek 3

 • Én, az Úr, vagyok a te Istened… Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.
 • Ne csinálj magadnak faragott képet…
 • … én, az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, s ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen… De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.
 • Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd…
 • Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgokat; De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon…
 • Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád tenéked.
 • Ne ölj.
 • Ne paráználkodjál.
 • Ne lopj.
 • Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.
 • Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé.